அடிக்கடி தும்மல் மற்றும் ஒவ்வாமை பிரச்சனையா?| DR Marutharaj | Aathichoodi

அடிக்கடி தும்மல் மற்றும் ஒவ்வாமை பிரச்சனையால் அவதிப்படுகிறீர்களா ? கொஞ்சம் இந்த காணொளியை முழுவதும் பாருங்கள்..