கண்புரை அறுவை சிகிச்சை | Cataract eye surgery | Dr Santhi Selvan | Aathichoodi

கண்புரை வருவது ஏன் ? சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் ஆஸ்தமா நோய்யாளிகளுக்கு இது அதிகம் வருமா ?யாருக்கெல்லாம் கண்புரை அறுவை சிகிச்சை அவசியம் ? Dr Santhi Selvan MS (Ophthal) FRCS (Edin) Consultant Ophthalmologist Lotus Hospitals, Erode … Read More