குழந்தைகளுக்கான இணை உணவு | Food diet for Infants by Dr Selvan | Aathichoodi

கைகுழந்தைகளுக்கான இணை உணவை தேர்ந்து எடுக்கும்போது இவ்வாறு தான் இருக்க வேண்டும்… ஆப்பிள், கேரட் போன்றவை வேகவைத்து கொடுப்பதினால் எதாவது பயன் உண்டா ? Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode … Read More

குழந்தைகள் எடைகூட என்ன செய்வது ? | Tips for Children weight gaining | Weight gain tips for children

சில குழந்தைகள் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் எடை கூடுவதே இல்லை.. ஏன் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. குழந்தைகள் எடை அதிகரிக்க என்ன செய்யவேண்டும் ? Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 … Read More

குழந்தைகளுக்கு கற்றல்திறன் குறைபாடு| Learning Disability for Children | Types of learning disability

குழந்தைகளுக்கு கற்றல்திறன் குறைபாடு உள்ளதா என்று எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது ?? அது ஒன்னும் சரிசெய்ய முடியாத குறைபாடு இல்லை… பல அறிஞர்கள் இந்த குறைப்பாடுடன் தான் வெற்றி கொண்டு உள்ளனர் .. Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s … Read More

காய்ச்சலினால் வரும் வலிப்பு | Febrile seizures child treatment – Dr Selvan | Fever Febrile seizures

குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சலினால் வரும் வலிப்பு, அப்படி வந்தால் என்ன செய்வது ? அது நிரந்தரமாக மாறிவிடுமா ?? பலகேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பதிவு… Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 12970 … Read More

குழந்தை வளர்ப்பு – கட்டுக்கதைகள் பகுதி 2 | New born baby care myths revealed | Dr Selvan

பிறந்த குழந்தை குளிக்கவைக்கும் போது மூக்கு மற்றும் கால்களை அழுத்தி இழுத்தால் உருமாறுமா ? குழந்தைகள் தொப்புள் கொடி மற்றும் அதனை சார்ந்த நம்பிக்கைகளை வெளிச்சம் போட்டுக்காண்பிக்கும் பதிவு.. Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் … Read More

கர்ப்பிணிகளுக்கு ஸ்கேன் ஆபத்தா ? | Is ultrasound scan safe for pregnant women ? | Dr Usha

கர்பணிகளுக்கு தொடர்ந்து ஸ்கேன் செய்தால் ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுமா ? விவரமாக விளக்கியுள்ளார் ஸ்கேன் சிறப்பு மருத்துவர்… Dr ES Usha MD., DGO; Fellow in Fetal medicine Lotus Fetal medicine centre, Erode. 0424-2282862 095978 07622 … Read More