சர்க்கரை உள்ளவர்கள் பழங்கள் சாப்பிடலாமா ? Fruits for Diabetics | What fruits are good for diabetics

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் எந்த எந்த பலன்களை சாப்பிடலாம் , எது எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… What are all the fruits which Diabetic patients can eat and what are the fruits which … Read More

சர்க்கரை வியாதி | Know more about Diabetes | Dr Marutharaj | Aathichoodi

சர்க்கரை நோய் டைப்-1, டைப்-2 என்றால் என்ன ? சர்க்கரை நோய், மொத்த உடலையும் உருகுலைக்கும்.. சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க என்ன என்ன வாழ்க்கை முறை மாற்றம் மற்றும் உணவு பழக்கம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ? பல கேள்விகளுக்கு பதில் … Read More

செயற்கை இனிப்பு | Artificial sweeteners | Dr Marutharaj | Aathichoodi

செயற்கை இனிப்பை தவிர்த்து இயற்கையாய் கிடைக்கும் இனிப்பு துளசி உபயோகிக்கலாமா ? சர்க்கரை நோயாளிகள் உபயோகிக்கும் செயற்கை இனிப்பு சரியா ? அதன் விளைவுகள் தான் என்ன..

உடலை உருகுலைக்கும் சர்க்கரை நோய் | know about diabetes | Aathichoodi

முதலில் சர்க்கரை நோய் என்றல் என்ன ? எத்தனை வகைகள், இதை தெரிந்துகொண்ட பிறகே சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவது பற்றி யோசிக்கலாம் .. மிகவும் பயன் உள்ள பதிவு, அவசியம் முழுவதும் பார்த்து பின்பு பகிரவும்..

சர்க்கரை நோய்க்கான காயகல்பம் | lifestyle changes for non communicable diseases | Aathichoodi

சர்க்கரை மற்றும் உயர் ரத்தஅழுத்தம் – இதற்கு வாழ்வியல் மாற்றும் மூலம் தீர்வு.. மிகவும் அருமையான விளக்கம் ..

Importance of hemoglobin a1c test

3 மாத சர்க்கரையின் அளவு சொல்லும் ரத்த பரிசோதனை