வெள்ளைப்படுதல் | Reasons for White Discharge and Treatment | Dr Usha | Aathichoodi

பூப்பெய்த பெண்கள் முதல் வயதானவர்கள் வரை வெள்ளைப்படுதல் ஒரு மிகமுக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது .. எதனால் இந்த வெள்ளைப்படுதல் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. எல்லா சகோதரிகளுக்கும் சென்றடைய அதிகம் பகிருங்கள்.. Dr ES Usha MD., DGO; Fellow in Fetal … Read More