அக்குபஞ்சர் | acupuncture naturopathy treatment | Aathichoodi

மருந்தில்லா மருத்துவமாக திகழும் அக்குபஞ்சர் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை.. சீனர்களுக்கு நாம் கற்றுக்கொடுத்த மருத்துவமுறை…

நீர் குளியல் சிகிச்சை | Water treatment | Naturopathy treatments | Aathichoodi

பல்வேறு உடல் நோய்கள் மற்றும் உபாதைகளுக்கு தீர்வாக அமையும் நீர் குளியல் சிகிச்சை.. இயற்கை மருத்துவத்தின் பண்டையகால சிகிச்சைமுறை…

தர்மஸ்தலா இயற்கை மருத்துவமனை | SDM Yoga and Nature Cure Hospital | Daramasthala | Review

தென்னிந்தியாவில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய இயற்கைமருத்துவமனை. இடம் : தர்மஸ்தலா, கர்நாடகா .. இங்கே என்ன என்ன சிறப்பு என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.. அதிகம் பகிருங்கள், யாருக்கேனும் இது உதவக்கூடும்..

வாழையிலை குளியல் | Plantain leaf bath | Naturopathy treatments | Aathichoodi

சூரியஒளியில் நடக்கும் அற்புத வாழைஇலைகுளியல்.. இயற்கைமருத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சிகிச்சை நம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை சிலநிமிடங்களில் அகற்றுகின்றது..

மண் குளியல் | Mud bath | Naturopathy treatment | Aathichoodi

பாரம்பரிய மருத்துவமான மண் குளியல் சிகிச்சை மூலம் உங்கள் உடலில் உள்ள எல்லா கழிவுகளையும் நீக்கலாம்… இது ஒரு அற்புதமான இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சைமுறை… Shri Sivalaya Holistic Natural Healing Hospital 04257 224 747

மண் குளியல் | Mud bath | Naturopathy treatment | Aathichoodi

பாரம்பரிய மருத்துவமான மண் குளியல் சிகிச்சை மூலம் உங்கள் உடலில் உள்ள எல்லா கழிவுகளையும் நீக்கலாம்… இது ஒரு அற்புதமான இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சைமுறை… Shri Sivalaya Holistic Natural Healing Hospital