இயற்கை மருத்துவமனை கல்லூரி | SDM Naturopathy college Daramasthala | Karnataka

இயற்கை மருத்துவ பட்டப்படிப்பு படிக்க தென்னிந்தியாவில் ஒரு சிறந்த கல்லூரி .. MBBS படிப்புக்கு நிகரான தரம் மற்றும் கட்டமைப்பு .. இன்னும் பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் BNYS பட்டப்படிப்பு…

என்னை மருத்துவனாக்கிய தர்மஸ்தலா | Trip to Dharmasthala preview | Aathichoodi

நமது மருத்துவர் தர்மஸ்தலா பயணம் மேற்கொண்டபோது நடந்தது என்ன ? சுவாரசியமான பயணம் மற்றும் அவர் படித்த கல்லூரி மலரும் நினைவுகளின் முன்னோட்டம்.. புதிய தொடர் விரைவில்..

என்னை மருத்துவனாக்கிய தர்மஸ்தலா | Trip to Dharmasthala preview | Aathichoodi

நமது மருத்துவர் தர்மஸ்தலா பயணம் மேற்கொண்டபோது நடந்தது என்ன ? சுவாரசியமான பயணம் மற்றும் அவர் படித்த கல்லூரி மலரும் நினைவுகளின் முன்னோட்டம்.. புதிய தொடர் விரைவில்..