அல்சர் | Ulcers symptoms and treatments in Tamil | Dr Eswaramoorthy | Aathichoodi

பரபரப்பான உலகில் பெரும்பாலோர் செய்யும் தவறு காலை உணவை டீ அல்லது காபியோடு முடித்துவிடுவது தான்.அல்சர் வருவதற்கு மிகமுக்கியமான காரணங்கள் மற்றும் அதன் தீர்வுகள் .. Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant … Read More

Hunger less feeling and swallowing difficulty | பசியின்மை மற்றும் உணவு உட்கொள்ளும்போது சிரமம்

பசியின்மை மற்றும் சாப்பாட்டை பார்த்தாலே ஓமட்டல்.. கொஞ்சம் உணவு சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிரம்பியது போல் உணர்வு.. இது வினோதமாக தெரியலாம், ஆனால் மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனை… Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant … Read More

ஹெர்னியா என்னும் குடல் இறக்கம் | Hernia causes, treatment in Tamil | Dr Easwaramoorthy | Aathichoodi

ஹெர்னியா ஆண்களுக்கே 80% வருகிறது ?! குடல் இறக்கத்திற்கான தீர்வு என்ன ?? ஆஸ்த்மாவிற்கும் ஹெர்னியாவிக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா ? Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant Laparoscopic / Endoscopic … Read More

ஆசனவாய் வெடிப்பு | Anal fissure symptoms | Anal fissure treatment | Anal Ulcer | Aathichoodi

எச்சரிக்கை !! தவறான உணவு பழக்கங்களால் சீரழிந்துபோகும் வயிறு மற்றும் ஆசனவாய் உறுப்புக்கள்.. உயிர் போகும் வழியை கொண்ட ஆசனவாய் வெடிப்பு.. Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant Laparoscopic / Endoscopic … Read More