ஆண்மகனின் உறுப்பு பராமரித்தல் | Aanurupu paramarithal | Aathichoodi

ஒரு ஆண்மகனின் உறுப்பை எவ்வாறு பாதுகாப்புடன் கையாள்வது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. எந்த ஒரு பள்ளியிலும் எப்படி ஒரு சிறப்பான நடைமுறை கல்வி கிடைக்காது… பார்த்து விட்டு மறக்காமல் மற்றவர்களுடன் பகிரவும், இதில் கூச்சப்பட எதுவும் இல்லை..