ஆண்மை குறைவு & நரம்புத்தளர்ச்சி

ஆண்மை குறைவு, நரம்புத்தளர்ச்சி.. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை கண்டு அஞ்சத்தேவை இல்லை.. எவ்வாறு, சுலபமாக கையாளுவது ..