ஆண்மை குறைவு | Impotence | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

#aathichoodi #drmarutharaj சமீபத்தில் பல விவாகரத்திற்கு காரணமாகும் ஆண்மை குறைவு.. இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்மை குறைவு என்பதே இல்லை, உறுதியாக கூறுகிறார் பாலியல் மருத்துவர் திரு குமாரசுவாமி அவர்கள்..