ஆண் பெண் சேரும் போது வலி எதனால் | Pain during relationship | Dr Marutharaj | Aathichoodi

கணவன் மனைவி சேரும் போது வலி எதனால் ? ஆண், பெண் இருபாலினருக்கும் விளக்கும் பதிவு.