ஆப்டர் ஷேவ் லோஷன் அவசியமா | using After Shave lotion | Dr Marutharaj | Aathichoodi

ஷேவ் பண்ணிமுடித்தவுடன் ஆப்டர் ஷேவ் லோஷன் போடலாமா ?? அதில் ஏதாவது பக்கவிளைவு உண்டாகின்றதா ? அப்போ என்னதான் உபயோகிப்பது ? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy