ஆரோக்கியமான நுரையீரல் | Healthy lungs | Aathichoodi

#aathichoodi #drmarutharaj கொரோனா கால பதிவு .. நாம் உண்ணும் உணவே ஆரோக்கியமான நுரையீரல் மற்றும் சிறந்த சுவாசத்திற்கு உதவும்… அனைவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்..