இடதுகைப் பழக்கம் ஒரு குற்றமா ? | Right hander vs Left hander | Dr Vidhya | Aathichoodi

இடதுகைப் பழக்கம், ஒரு குறையும் அல்ல… குற்றமும் அல்ல ! உண்மையில் அதன் தன்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy