இடுப்புவலிக்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் | Backpain treatment Ayurveda | Dr Kannan | Aathichoodi

மலச்சிக்கலும் இடுப்புவலியும்.. முதுகு மற்றும் இடுப்புவலியை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது ? ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் மற்றும் அதன் பலன்களை விவரிக்கும் பதிவு…