இடுப்புவலி – ஆயுர்வேத பார்வை | Back pain – Ayurveda | Dr Kannan | Aathichoodi

மலசிக்கல், காத்து பிரிதல் போன்றவை முதுகு – இடுப்பு பிடிப்பு வலிக்கு முக்கிய காரணமா ? எவை எல்லாம் இடுப்புவலிக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..