இட்லி உலகின் மிகசிறந்த உணவு | World’s best food Idly | Aathichoodi

வெறும் இட்லி தானே என்று நினைப்பவர்களுக்கு.. நம் முன்னோர்கள் எதையும் சும்மா செய்வதில்லை.. இட்லி உலகின் மிகசிறந்த உணவு.. கண்டிப்பாக முழுவதும் பாருங்கள்.