இனிப்பு/சர்க்கரையை 2 வாரங்களுக்கு தவிர்த்தால் | Avoiding sugar 2 weeks | Dr Marutharaj | Aathichoodi

இனிப்பு / சர்க்கரையை தவிர்த்த 2 வாரங்களில் உங்கள் உடலில் என்ன என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன ? இந்த காணொளியை பார்த்த பின்பு நீங்களும் சர்க்கரை இல்லாமல் முயற்சிப்பீர்கள்…