இரவில் மெத்தையை ஈரமாக்கும் குழந்தைகள் | Kids bed wetting | AAthichoodi

தினமும் இரவில் படுக்கையில் உச்சா போகின்ற சுட்டி குழந்தைகளுக்கு இந்த பதிவு.. குழந்தைகள் மெத்தையில் போகும் பழக்கத்தை மாற்றுவது எப்படி ? இனிமேல் அவர்களை திட்டாதீர்கள்.. உன்மையில் என்ன நடக்கின்றது ?