இளங்காலை வெய்யலின் நன்மைகள் | Health Benefits of Early morning Sunlight | Morning sunlight benefits

நம் முன்னோர்கள் ஒன்னும் சும்மாசொல்லவில்லை.. காலைவெயலில் எத்தனை நன்மைகள் அடங்கியுள்ளது என்று பாருங்கள்.. பிறந்த குழந்தை முதல் வயதானவர் வரை வைட்டமின் D யின் முக்கியத்துவத்தை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy