உடல்நலத்தை கெடுக்கும் பிஸ்கட் மற்றும் வருக்கி | Harmfulness of Biscuits & Rusk

தினமும் குடுபத்துடன் காபியில் வறுக்கியை தொட்டு சாப்பிடும் பழக்கம் உள்ளவரா ?? இந்த காணொளி உங்களுக்கு தான்.. ரொட்டி மற்றும் பிஸ்கட் டின் தீமைகளை விவரிக்கும் பதிவு..