உடல் – உலகின் தலைசிறந்த இயந்திரம் | Best Intelligent machine | Dr Marutharaj | Aathichoodi

நம் உடல் – உலகின் புத்திசாலித்தனம் மிக்க தானியங்கி … அது எப்படி என்று இந்த காணொளியில் காணுங்கள், பல்வேறு உறுப்புக்கள் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் பற்றிய பதிவு…