உண்ணாவிரதம் | Intermittent fasting | Aathichoodi

உண்மையில் உண்ணாவிரதம் பலன் தருகிறதா ? இயற்கை மருத்துவத்தில் உண்ணாநோன்பு எவ்வாறு கைகொடுக்கிறது ?