உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த வாழ்வியல் மாற்றங்கள் | Dr Marutharaj | Aathichoodi

உயர் ரத்த அழுத்தமா ? அப்போ இந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை கடைபிடியுங்கள், ரத்த அழுத்தம் தானாக கட்டுக்குள் வரும்.. நீங்கள் தவிர்க்கவேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் : மது, புகைப்பழக்கம், நிம்மதியான உறக்கம்..