உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் யோகா | Yoga for Controlling High blood pressure | Aathichoodi

உயர் ரத்தஅழுத்தம் கட்டுக்குள் வர, மனதளர்வுக்கு இந்த யோகா பயிற்சி.. மிகவும் எளிமையான பயிற்சி ஆசனங்கள் ..