உறுப்பின் விறைப்புத்தன்மை மற்றும் செயல்பாடு | Men’s organ functions | Dr Prabhakar | Aathichoodi

உறுப்பின் வரையறை என்று பல ஆண்களுக்கு நம்பவைக்கப்பட்ட பின்ணணி .. சில விஷமிகள் நன்றாக சம்பாரிக்க பயன்படுத்தும் யுக்தி.. உண்மை என்னவென்று தெரிந்துகொண்டால், இனிமேலும் ஏமாறத்தேவையில்லை.. இந்த காலகட்டத்தில் பாலியல் கல்வி மிகவும் அவசியம்..