எடுக்கும் முடிவில் உறுதிப்பாடு | Assertiveness | Aathichoodi | Dr Marutharaj

எந்த விஷயமானாலும் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுதான் அடுத்து வரும் மாற்றங்களை தீர்மானிக்கவும்.. பல உறவுகளில் சிக்கல் வருவது இதனால் தான்.. மிகவும் பயனுள்ள எதார்த்தமான பதிவு..