எது இலட்சியம் ? | What is an aim ? | Mr Rajaram Kumar | Aathichoodi

#aathichoodi #Aim டாக்டர், பொறியாளர், விஞ்ஞானி என்று பலரின் கனவுகளை நினைவேற்றுவது இலட்சியம் ஆகாது… உண்மையில் எது இலட்சியம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. வெகு எதார்த்தமான பதிவு.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy