என்னை மருத்துவனாக்கிய தர்மஸ்தலா | Trip to Dharmasthala preview | Aathichoodi

நமது மருத்துவர் தர்மஸ்தலா பயணம் மேற்கொண்டபோது நடந்தது என்ன ? சுவாரசியமான பயணம் மற்றும் அவர் படித்த கல்லூரி மலரும் நினைவுகளின் முன்னோட்டம்.. புதிய தொடர் விரைவில்..