என் வீட்டு ஜன்னல் – சுட்ட கதை | Sutta Kathai 1 | Dr Marutharaj | Aathichoodi

தவறான காணோட்டத்தின் விளைவு – மனத்தத்துவ முறையில் ஒரு கருத்தை பரிமாறும்போது, அதன் தாக்கம் அதிகம்.. எடுத்துக்காட்டாக இந்த கதை… கண்டிப்பாக ரசிப்பீர்கள்..