கண் அழுத்த நோய் | Glaucoma | Dr Santhi Selvan | Aathichoodi

40 வயதிற்குமேல் மெதுவாக எட்டிப்பார்க்கும் கண் அழுத்த நோய், பலருக்கும் தெரியாமல் இருப்பது தான் ஆச்சர்யம்.. இதற்கு தீர்வு மற்றும் அறிகுறிகளுக்கு, முழுகாணொளியை காணவும்… Dr Santhi Selvan MS (Ophthal) FRCS (Edin) Consultant Ophthalmologist Lotus Hospitals, Erode 0424 2282828 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy