கனவு வருவது ஏன் ? | Why dreams come when we sleep | Reasons for Dreams | Aathichoodi

தூக்கத்தில் கனவு வந்தால் சரியான தூக்கம் இல்லையா ?? முதலில் கனவு ஏன் வருகின்றது ?? கனவு உருவாகவும் முறையை விளக்கும் அறிய பதிவு.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy