கர்ப்பகாலத்தில், மகப்பேறுக்கு பின் உறவு | Couple relationship during & after pregnancy

கர்ப்பகாலத்தில் மற்றும் மகப்பேறுக்கு பின் கணவன் மனைவி உறவு முறைகளை அழகாக விவரிக்கும் கேள்விபதில் காணொளி பதிவு.. இருதய அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு எப்பொழுது உறவுகொள்வது ?