கர்ப்பிணிகளுக்கு ஸ்கேன் ஆபத்தா ? | Is ultrasound scan safe for pregnant women ? | Dr Usha

கர்பணிகளுக்கு தொடர்ந்து ஸ்கேன் செய்தால் ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுமா ? விவரமாக விளக்கியுள்ளார் ஸ்கேன் சிறப்பு மருத்துவர்… Dr ES Usha MD., DGO; Fellow in Fetal medicine Lotus Fetal medicine centre, Erode.

0424-2282862 095978 07622 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy