கல்லீரலை சுத்தம் செய்யும் சாறு | Liver cleansing juice | Liver flush juice | Aathichoodi

சிலநொடிகளில் கல்லீரலை சுத்தம் செய்யும் அதிசயச்சாறு. உடலில் கல்லீரல் மிகவும் முக்கியமான உறுப்பு. பாதுகாப்பான இயற்கை மருத்துவமுறையில் நம் கல்லீரலை எப்படி சுத்தம் செய்வது என்று இந்த காணொளியை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. Liver is a detoxifying organ. This liver cleaning natural juice not only cleans the liver, it also supports to improve the metabolism of the body. This is really a good gift from nature because it has antioxidant and anti-inflammatory properties.