காபி குடிப்பதினால் உடலில் ஏற்படும் 15 மாற்றங்கள் | 15 facts about the impact of coffee intake

காபி நம்மில் பலருக்கு மிகவிருப்பம்.. இருந்தாலும் ஒருவர் காபி குடிப்பதால் நம் உடலில் என்னயென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது என்று தெரிந்து கொண்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள்.. மிகவும் பயனுள்ள பதிவு… Benefits of having coffee daily. What are all the changes in body after you start having coffee daily. Impacts of having coffee daily. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy