காய்ச்சலினால் வரும் வலிப்பு | Febrile seizures child treatment – Dr Selvan | Fever Febrile seizures

குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சலினால் வரும் வலிப்பு, அப்படி வந்தால் என்ன செய்வது ? அது நிரந்தரமாக மாறிவிடுமா ?? பலகேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பதிவு… Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 12970 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy