குதிகால் வலிக்கான தீர்வு | Remedy practice for heel pain | Aathichoodi

குதிகால் வலியை சரிசெய்வது எப்படி ? இதை தினமும் செய்திடுங்கள், குதிகால் வலி காணாமல் போய்விடும்..