குழந்தைகளுக்கான இணை உணவு | Food diet for Infants by Dr Selvan | Aathichoodi

கைகுழந்தைகளுக்கான இணை உணவை தேர்ந்து எடுக்கும்போது இவ்வாறு தான் இருக்க வேண்டும்… ஆப்பிள், கேரட் போன்றவை வேகவைத்து கொடுப்பதினால் எதாவது பயன் உண்டா ? Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 12970 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy