குழந்தைகள் எடைகூட என்ன செய்வது ? | Tips for Children weight gaining | Weight gain tips for children

சில குழந்தைகள் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் எடை கூடுவதே இல்லை.. ஏன் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. குழந்தைகள் எடை அதிகரிக்க என்ன செய்யவேண்டும் ? Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 12970 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy