குழந்தைகள் குண்டாவது எதனால் ? | Gadgets causes Obesity in Children | Dr Selvan | Aathichoodi

சிலமாத குழந்தைகள் முதல் சிறியவர்கள் வரை – சாப்பிடும்போது அல்லது சாப்பாடு ஊட்டும்போது செல்போன் மற்றும் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் ஏற்படும் விபரீதம் அறியாமல் உள்ளனர் நம் மக்கள்… Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 12970 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy