குழந்தை எப்போது ? | Pregnancy delay – Child planning after marriage | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

திருமணத்திற்கு பிறகு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது எப்போது..? புதுமண தம்பதியர்களுக்கு இந்த சமூகத்தினால் ஏற்படும் மனக்கஷ்டத்தை விவரிக்கும் பதிவு.. ஆண்மை குறைவு தனக்கு இருக்குமோ என்ற பயத்தை பல இளைஞர்களிடம் விதைத்துள்ள மருத்துவ மோசடிகள்.. Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 This video explains about the child birth planning after marriage. This video remains to be an eye opener for newly married couples to have enough idea about child planning.