குழந்தை வளர்ப்பு – கட்டுக்கதைகள் பகுதி 2 | New born baby care myths revealed | Dr Selvan

பிறந்த குழந்தை குளிக்கவைக்கும் போது மூக்கு மற்றும் கால்களை அழுத்தி இழுத்தால் உருமாறுமா ? குழந்தைகள் தொப்புள் கொடி மற்றும் அதனை சார்ந்த நம்பிக்கைகளை வெளிச்சம் போட்டுக்காண்பிக்கும் பதிவு.. Dr. R. Selvan D.C.H.,D.N.B (Paed), MRCPCH குழந்தைகள் நல நிபுணர் Lotus Hospitals, Erode 94883 12970 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy