கேடு தரும் குப்பை உணவுகள் | Harmful Junk foods | Aathichoodi

பிஸ்சா, பர்கர், காளான் சில்லி .. இது எல்லாம் உங்க விருப்ப உணவா ? தினமும் மாலை வேலையில் வெளுத்துவங்கும் இளைஞர்கள் .. துரிதஉணவினால் தேடிவரும் தீமைகள்…