கேடு தரும் பிஸ்கட் மற்றும் வருக்கி | Harmful biscuits & Rusks | Dr Marutharaj | Aathichoodi

நம் குழந்தைகளுக்கு, நாமே தீங்குவிளைவிக்கும் பிஸ்கட், வருக்கி மற்றும் பண் போன்ற தின்பண்டங்களை கொடுத்து கெடுத்துவிட்டோம்.. இனிமேலும் தாமதிக்க வேண்டாம், பண்டையகால உணவு மற்றும் தின்பண்டங்களே சிறந்தது.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy