கேடு தரும் ரீஃபைண்ட் எண்ணெய் | Harmful refined oil | Aathichoodi

சமையலுக்கு உபயகோபடுத்தும் ரீஃபைண்ட் எண்ணையில் கொழுப்பைத்தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை… சுத்திகரிப்பு என்ற பெயரில் நாம் வாங்கும் எண்ணையில் கெடுதல்கள் மட்டுமே நிறைந்துள்ளது.. பல நன்மைகளை இழந்த பின்புதான் சந்தைக்கே வருகின்றது… செக்கில் ஆட்டிய எண்ணையே சால சிறந்தது..