கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிரை பறிக்கும் சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் ரத்தஅழுத்தம் | Aathichoodi

மதில் மேல் பூனையாக இருக்கும் 40+ வயதை கடந்தவர்கள் .. மிகப்பெரிய ஆபத்து காத்துகொண்டு இருக்கிறது.. சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் ரத்தஅழுத்தம் பற்றிய விழிப்புணர்வு காணொளி…