கொரோனா இரண்டாம் அலை | Corono virus second wave | aathichoodi

கொரோனா இரண்டாம் அலை, மீண்டு வருவோம் ! முகக்கவசம், தனிமனித சுகாதாரம், சமூக இடைவேளை மற்றும் தடுப்பூசி.. ஒரு விழிபுற்றரவு பதிவு..