கோடிக்கணக்கான வேலை செய்யும் மக்கள் திடீர் ராஜினாமா | The Great Resignation around the World

உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான வேலைசெய்யும் மக்கள் ராஜினாமா ? என்ன நடக்கிறது, ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம்.. ? அனைவரும் தெரிந்த கொள்ளவேண்டிய முக்கிய விஷயம் .. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy